Disclaimer

De inhoud van deze website is bedoeld als algemene informatie en richtlijn en is niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies. Hoewel wij ons best doen om de informatie op deze website accuraat en up-to-date te houden, kunnen we niet garanderen dat alle informatie foutloos is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze website.

Wij bieden geen garanties of verklaringen met betrekking tot de beschikbaarheid van deze website of de informatie, producten of diensten die erop worden aangeboden. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie daarop.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of juistheid van deze websites. Door gebruik te maken van deze links verlaat u onze website en gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen van de desbetreffende website.

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf.

Deze disclaimer is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan regelmatig deze disclaimer te raadplegen voor de meest recente versie.

<  Homepage
Wij brengen klanten en bedrijven samen
Clear Performance Amsterdam
Mr. Treublaan 3,
1097 DP, Amsterdam
Copyright © 2023 Clear Perfomance. Alle rechten voorbehouden.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram